INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informacinis pranešimas, atliekų tvarkymas, seniūnija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 M. PLANO SPAV ATASKAITA IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 M. PLANO PROJEKTU

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kaip organizatorius parengė Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projektą. Šiam plano projektui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – vertinimas). Su Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projektu (toliau – Plano projektas) ir vertinimo ataskaita galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamente (334 kab.) pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 08:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais nuo 08:00 val. iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 12:45 val.), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kontaktiniai asmenys – Aplinkos ir energetikos departamento direktoriaus pavaduotoja El. p.: Loreta Juškaitė tel.: 8 5 211 2430, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vita Braškienė, tel. 8 5 211 2455, El. p.: Vita Braškienė ) ir Savivaldybės interneto svetainėje: http://www.vilnius.lt/lit/Aplinkosaugair_energetika.

Pasiūlymus dėl Plano projekto ir vertinimo ataskaitos galima raštu teikti (siųsti paštu, faksu arba elektroniniu paštu) plano rengimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, faks. 8 5 211 2456 arba el. p.: Loreta Juškaitė , El. p.: Vita Braškienė ) arba vertinimo konsultantui – UAB „Ekokonsultacijos“ (J. Galvydžio g. 3, Vilnius, faks. 8 5 274 5491 arba el. p. info@ekokonsultacijos.lt . Kontaktinis asmuo – aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, tel. 8 5 274 5491, darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 18:00 val.), arba Plano rengėjui – SĮ „Vilniaus planas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, faksas 8 5 211 2445. Kontaktinis asmuo – geoinformacinių sistemų kuratorius Alvydas Karalius, tel. 8 5 211 2192, el. p. Alvydas.Karalius@vplanas.lt, darbo dienomis nuo 7:00 val. iki 16:00 val.) nuo 2015 m. balandžio 17 d. iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su vertinimo ataskaita ir Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projektu, įvyks 2015 m. gegužės 18 d. 17:30 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, Tarybos posėdžių salėje (2 a.), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.