Padėka Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos kolektyvui

Padėka Vilniaus turizmo ir prekybos verslo kolektyvui, Žirmūnų seniūnija, Ona Suncovienė

Nuoširdžiai dėkoju Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos direktorei Birutei Stasiūnienei, Prekybos ir verslo skyriaus vedėjai Danutei Banionytei, dailės vyr. mokytojai Ritai Aleksandravičiūtei ir lituanistei Rasai Koškinienei, bei jos vadovaujamo dramos būrelio atlikėjams už ilgametį bendradarbiavimą, organizuojant Kalėdinius renginius Žirmūnų seniūnijos socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams.

Padovanota šventė ir sukurtų pasakų herojai ilgam išliks vaikų atmintyje.

Ačiū Jums už gerumo estafetę ir gražią kaimyniją.

Seniūnė Ona Suncovienė