Buitinių atliekų išvežimas

BUITINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS
Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos 2001-04-18 sprendimu Nr. 289 kiekvienas žemės sklypo, esančio Vilniuje, savininkas (nuomininkas, naudotojas ar valdytojas) yra atsakingas už atliekų surinkimą ir jų išvežimą iš savo žemės sklypo, nesvarbu, yra tas sklypas registruotas Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonėje ar nėra.

Atliekų turėtojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal nustatytus reikalavimus tvarko atliekas taip kaip numatyta įstatymais ar kitai teisės aktais.

Individualių namų ir butų savininkai, pareikalavus Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriui (administracijai pavedus kitam skyriui), privalo teikti informaciją apie gyventojų skaičių jų valdose, užimamą plotą ir kitus duomenis, reikalingus atliekų susikaupimo kiekiams įvertinti.

Individualių valdų savininkai ar naudotojai, rūšiuodami atliekas, gali atskirti ir kompostuoti biodegraduojamas atliekas namų valdos sklype nustatyta tvarka įrengtoje kompostavimo duobėje arba aikštelėje. Kompostavimo duobė ar aikštelė gali būti kolektyvinė, t. y. grupės individualių namų valdų savininkų.

Atliekų surinkimo konteineriai, pastatyti individualiose namų valdose, jų teritorijose, prie kurių negalima tiesiai privažiuoti, konteinerio tuštinimo dieną nurodytu laiku turi būti išridenti į abipusiai suderintą vietą. Žiemą nuo privažiavimo kelio būtina nuvalyti sniegą, ledą ir pabarstyti jį smėliu arba žvyru. Atliekų surinkimo konteineriai negali būti perpildyti, t. y. konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti, o konteineriai be dangčių – pripildyti iki viršutinio konteinerio krašto (be kaupo). Atliekos į konteinerius negali būti presuojamos ar grūdamos. Komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai turi būti naudojami pagal paskirtį. Į juos draudžiama pilti žemės gruntą, statybines ir griovimo atliekas, chemines medžiagas, skystas, degančias ar karštas atliekas, didžiąsias želdynų ir želdynų tvarkymo atliekas bei pavojingas atliekas. Konteineriuose esančias atliekas deginti griežtai draudžiama.
ATSAKOMYBĖ UŽ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

Atliekų turėtojas nesudaręs sutarties su operatoriumi arba sudaręs sutartį, bet nevykdantis sutartinių įsipareigojimų ir nemokantis už atliekų tvarkymą sutartyje nustatytomis sąlygomis, pažeidžia atliekų surinkimo ir išvežimo tvarką ir turi būti baudžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka (pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 513 ir 161 straipsnius) :
LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 513 str. Aplinkos teršimas buities arba nepavojingomis gamybos atliekomis Aplinkos teršimas buities arba nepavojingomis gamybos atliekomis- užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.
LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 str. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas
Savivaldybių tarybų patvirtintų miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas, taip pat miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių nesilaikymas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą už Vilniaus miesto atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, plėtojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimą suteikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įgaliotiems asmenims.

Administracinė nuobauda neatleidžia atliekų turėtojo nuo prievolės pašalinti esamą pažeidimą ir kompensuoti padarytus nuostolius.

Individualių namų savininkų gali sudaryti sutartis dėl buitinių atliekų išvežimo su viena iš nurodytų įmonių:
1. AB ,,Vilniaus specialus autotransportas“. Vilnius, Linkmenų g. 22, tel.275 27 55.
2. UAB ,,Sitis”. Vilnius, Kaštonų g. 4, tel. 2152037,2625079
3. UAB ,,Švarus miestas” . Vilnius, Verkių g. 29 korp. 18, tel. 2760720, mob. 869829668.
4. UAB ,,Vienituras”. Vilnius, Gariūnų g. 71., tel. 2641143

Visi atliekų turėtojai, pareikalavus tikrinantiems asmenims, privalo pateikti sutartį su atliekas išvežančia organizacija arba pateisinamus dokumentus apie atliekų išvežimą į sąvartyną.

Naudojami slapukai. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close