Programos nuostatos

Nuostatos

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Pagrindinis programos “Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą”  tikslas – sudaryti palankias sąlygas butų savininkams atnaujinti ir modernizuoti daugiabučius namus bei gyvenamąją aplinką Vilniaus mieste.
Programą „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ sudaro šeši uždaviniai:
1.   Pasirengimas būsto atnaujinimo ir modernizavimo projektų įgyvendinimui;
2.   Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimas;
3.   Demonstracinio būsto atnaujinimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimas (daugiabutis namas Žirmūnų g. 3);
4.   Būsto atnaujinimo ir modernizavimo projektų įgyvendinimo finansavimas (parama);
5.   Gyvenamosios aplinkos atnaujinimo projektų įgyvendinimo finansavimas;
6.   Daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimosi ir veiklos efektyvumo skatinimas.

DNSB atitikties kriterijai

Bendrija, pageidaujanti, kad jos namui būtų parengtas energinis auditas ir investicijų projektas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • bendrija turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka;
 • bendrija turi būti priėmusi sprendimą įdiegti energiją taupančias priemones, kaupti lėšas namo atnaujinimui, jeigu reikia, imti paskolą, surinkti bent 5  proc. dydžio pradinį įnašą.

Kaip papildomas privalumas bus traktuojamas gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas (LR Civilinio kodekso 4.83 str. 2 d. 2 p.), taip pat didesnė kaupiamų ar sukauptų lėšų namo atnaujinimui suma.

Paraiškos pateikimo tvarka

Bendrija, nusprendusi pasinaudoti Vilniaus miesto savivaldybės teikiama parama, pateikia nustatytos formos paraišką (atsisiųsti), adresuotą VšĮ „Atnaujinkime miestą“.

Kartu su užpildyta paraiška daugiabučių namų savininkų bendrija pateikia:

1)      Bendrijos registracijos pažymėjimo kopiją.

2)      Galiojančių įstatų kopiją.

3)      Dokumentų, patvirtinančių, kad bendrija nutarė kaupti lėšas energiją taupančių priemonių įgyvendinimui kopijas (bendrijos narių susirinkimo protokolo kopiją). Jei bendrija dar nėra priėmusi sprendimo dėl lėšų kaupimo, gali jį priimti ir tik tada pateikti paraišką. Bendrijos patogumui pridedamas gyventojų susirinkimo protokolo pavyzdys (atsisiųsti).

4)      Bendrijos pirmininko ir vyr. finansininko pasirašytą pažymą apie renovacijai sukauptų lėšų likutį (atsisiųsti).

Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos bendrijos (valdybos) pirmininko parašu ir antspaudu. Užpildyta paraiška su pridedamais dokumentais pristatoma į VšĮ „Atnaujinkime miestą“ būstinę, adresu V.Kudirkos g. 14, Vilnius.

Dokumentai ir formos

010 09 29 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimas. Atsisiųsti   

Nauja Vilniaus miesto savivaldybės paramos teikimo tvarka. Atsisiųsti.
VšĮ „Atnaujinkime miestą“ direktoriaus 2009-08-25 įsakymas  „Dėl dokumentų formų“  Atsisiųsti.

Dokumentų paketas dėl energinio audito (EA) užsakymo:

 • Paraiška dėl Vilniaus miesto savivaldybės paramos planuojant pastato atnaujinimą. Atsisiųsti.
 • Bendrijos narių (butų ir kitų patalpų savininkų) susirinkimo protokolo pavyzdys. Atsisiųsti.
 • Pažyma apie namo atnaujinimui sukauptas lėšas. Atsisiųsti.
 • Įgaliojimas atlikti pirkimą. Atsisiųsti.
 • Sutarties forma. Atsisiųsti.

Dokumentų paketas dėl investicijų projekto (IP) užsakymo:

 • Paraiška dėl investicijų projekto parengimo. Atsisiųsti.
 • Butų ir kitų patalpų savininkų apklausos rezultatai. Atsisiųsti.

Dokumentų paketas dėl investicijų projekto (IP) svarstymo:

 • Pranešimas apie susirinkimą, kur bus svarstomas namo modernizavimo investicijų projektas. Atsisiųsti.
 • Pranešimas apie susirinkimą asmeniškai, kur bus svarstomas namo modernizavimo investicijų projektas. Atsisiųsti.
 • Dalyvių sąrašas ir balsavimo rezultatai. Atsisiųsti.
 • Bendrijos narių (butų ir kitų patalpų savininkų) susirinkimo protokolo pavyzdys. Atsisiųsti.

Dokumentų paketas dėl techninio projekto (TP) rengimo:

 • Paraiška dėl techninio projekto parengimo. Atsisiųsti.
 • Techninio projekto parengimo sutarties pavyzdys. Atsisiųsti.

Paraiška dėl Vilniaus miesto savivaldybės paramos daugiabučiam namui modernizuoti (pateikiama įgyvendinus projektą)  Atsisiųsti.

Paklausimas dėl paramos  Atsisiųsti.

 

Naudojami slapukai. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close