Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos įtraukimas į apskaitą

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos įtraukimas į apskaitą

Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcija perduota vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijoms ir Personalo departamentui. Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti gyvenamosios vietos. Išnykus šioms priežastims, asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka.Asmenis į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukia seniūnija, aptarnaujanti tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje jie gyvena, o Savivaldybėse Interesantų aptarnavimo skyrius.

Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukti asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos.Asmuo, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą iki leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laiko pabaigos.

Prašymą įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigai asmeniškai pateikia:

1. asmuo, pageidaujantis, kad būtų įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
2. nepilnamečio tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo);
3. nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą;
4. nepilnametis, kuriam sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais).

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasą, Europos bendrijos valstybės narės asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba dokumentą patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje).
3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiami kartu gyvenantys nepilnamečiai vaikai.
Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 d.
 
Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – parsisiųsti PDF formatu“

 
Prašymas išduoti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą „

Naudojami slapukai. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close