Charakteristikų dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas

Charakteristikų dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas

Charakteristikos dėl antrojo laipsnio Valstybinės pensijos skyrimo išduodamos pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 4,5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. IX-2238. Teisę gauti antrojo laipsnio valstybines pensijas (šiuo metu 276 Lt) suteikia motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms bei gerai išauklėjusioms 7 ir daugiau vaikų, jei šios motinos yra sulaukusios senatvės pensijos amžiaus arba pripažintos I ar II grupių invalidėmis.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentas (pažyma apie Valstybinio Socialinio draudimo laikotarpius, mokymo įstaigos) ir jo kopija, įrodantis, kad pareiškėjas šiuo metu nedirba samdomo darbo ir nesimoko arba kai pareiškėjas yra individualios įmonės savininkas ir nedirba samdomo darbo.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 d.
 
Prašymas išduoti charakteristiką dėl antrojo laipsnio Valstybinės pensijos skyrimo – parsisiųsti PDF formatu“