Pažyma asmeniui apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Pažyma asmeniui apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (pildomas vietoje).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Įgaliojimas (jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo).

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 d.
 
Prašymas išduoti pažymą apie mano deklaruotą gyvenamąją vietą – parsisiųsti PDF formatu“