Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas

Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, jog seniūnas neatlygintinai atliktų notarinius veiksmus seniūnijai priskirtos teritorijos fiziniams asmenims.

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Pagal notarinio veiksmo pobūdį – dokumentų originalai ir kopijos.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 d.
 
Prašymas patvirtinti parašo dokumentuose tikrumą – parsisiųsti PDF formatu“
 
Prašymas patvirtinti dokumento (-ų) nuorašo (-ų) ir jų išrašų tikrumą – parsisiųsti PDF formatu“
 
Prašymas patvirtinti įgaliojimą korespondencijai gauti – parsisiųsti PDF formatu“