Akcijos

VILNIAUS MIESTO VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

 

PAŽYMA

Dėl prevencinio projekto “Saugi kaimynystė“ priemonių įgyvendinimo

 

2009-02-23

Vilnius

                 Prevencinis projektas „Saugi kaimynystė“ yra tęstinis Vilniaus apskrities VPK projektas, pradėtas įgyvendinti 2007 metais ir numatytas vykdyti iki 2011 metų, siekiant, kad kuo daugiau gyventojų įsitrauktų į saugios aplinkos kūrimą Vilniaus mieste ir pozityviai bendradarbiautų su policijos pareigūnais.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centru, Visuomeninės tarybos prie Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato atstovais bei draudimo bendrove „BTA DRAUDIMAS“ tapo partneriais įgyvendinant Saugios kaimynystės projektą, skirtą saugios gyvenamosios aplinkos formavimui, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui. 2007 m. balandžio mėnesį buvo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė Saugios kaimynystės priemonėms įgyvendinti sostinėje ir parašyta prevencinė programa, kurios įgyvendinimui lėšų skyrė Policijos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos, partneriais tapo draudimo bendrovė BTA draudimas.

Projekto tikslas – skatinti vietinės bendruomenės aktyvumą, pilietiškumą, bendradarbiavimą su policijos nuovados ir seniūnijos darbuotojais nusikalstamumo prevencijos srityje, siekiant palaipsniui perduoti saugios aplinkos formavimo iniciatyvą bendruomenės aktyviems nariams.

Projekto uždaviniai:

 1. Sukurti pavyzdinį Saugios kaimynystės modelį.
 2. Sukurti informacinę kampaniją ir skleisti Saugios kaimynystės projekto prevencinius, teisinio švietimo lankstinukus bei bukletus, supažindinti bendruomenę su gerąja praktika.
 3. Suteikti savivaldybės/seniūnijų darbuotojams, policijos pareigūnams žinių ir įgūdžių apie alternatyvias nusikalstamumo prevencijos programas, konfliktų sprendimo būdus, pažinimo ir analizės bei įtakojimo būdus, darbo su bendruomene galimybes ir metodus organizuojant ir vykdant prevencinę ir intervencinę veiklą.
 4. Apdovanoti bei kitaip skatinti aktyviausius bendruomenės narius, bendruomenes, savivaldybės/seniūnijų darbuotojus, policijos pareigūnus.
 5. Palaipsniui perduoti saugios aplinkos formavimo iniciatyvą aktyviems bendruomenės nariams.

Nuveikti darbai:

 1. 2007 m. sumaketuotos ir 2008 m. pradžioje išleistos policijos pareigūnams, seniūnijų darbuotojams ir gyvenamųjų namų bendrijų atstovams skirtos metodinės rekomendacijos apie saugios kaimynystės kūrimą, o Vilniaus miesto gyventojams – lankstinukai su patarimais, kaip kurti saugią gyvenamąją aplinką. Dalis lankstinukų išleista ir rusų kalba. Taip pat sumaketuoti ir 2008 metų pradžioje pagaminti saugios kaimynystės lipdukai, kalendoriai, kurie buvo dalinami saugios kaimynystės bendrijų nariams, taip pat lipdukai su saugumo informacija platinami visuomenėje.
 2. Saugią kaimynystę vykdantys apylinkės inspektoriai aprūpinti kanceliarinėmis prekėmis. Visi Vilniaus miesto apylinkių inspektoriai dalyvavo organizuotuose mokymuose apie administracinės teisenos vykdymą, nagrinėjant gyventojų pareiškimus.
 3. Organizuotas tarptautinis seminaras policijos, seniūnijų darbuotojams, pristatant Estijos Respublikos saugios kaimynystės modelį.
 4. 2008 m. pradžioje pagaminti susikūrusioms ir besikuriančioms saugios kaimynystės grupėms skirti informaciniai stendai – skelbimų lentos, kabinamos namų laiptinėse. Juose atspausdinta informacija apie saugios aplinkos formavimą bei palikta vieta gyventojų skelbimams kabinti. Visi pagaminti stendai pakabinti, naujai užsakyti 60 stendų bus kabinami Vilniaus apskrities teritorinių policijos komisariatų prižiūrimose teritorijose, siekiant apskrityje paskatinti saugios kaimynystės grupių kūrimąsi.
 5. 2008 metų kovo 20 dieną suorganizuotas pasitarimas – pristatymas projekto partneriams bei žiniasklaidai, apibendrinant saugios kaimynystės grupių veiklą Vilniaus mieste, su policijos pareigūnais bei seniūnijų darbuotojais aptartos naujų grupių kūrimosi perspektyvos.
 6. Projektas buvo pristatytas Panevėžio ir Alytaus policijos komisariatų pareigūnams, organizuojant jiems seminarus, su projekto idėjomis supažindinti Vilniaus apskrities teritorinių policijos komisariatų prevencijos padalinių viršininkai, pasiūlyta dalyvauti projekte 2009 metais.
 7. 2008 metais saugios kaimynystės idėjos buvo skleidžiamos žiniasklaidos priemonėmis, visuomenei priimtina forma per sukurtą socialinę reklamą. Buvo transliuojami Vilniaus apskr. VPK sukurti 2007 metais socialinės reklamos „Saugi kaimynystė“ (35 sek.); „Pensija“ (30 sek.) ir „Petardos“ (35 sek.) vaizdo klipai pagal sudarytą ir patvirtintą socialinės reklamos vaizdo klipų transliacijų grafiką Lietuvos TV, TV 11, 5 kanalas, viešosiose Vilniaus miesto erdvėse.

Tęsiant projekto vykdymą 2009 planuojama skleisti saugios kaimynystės projekto idėjas Vilniaus apskrityje ne tik per televizijos kanalus, bet ir populiariose radijo stotyse, viešajame transporte, prekybos centruose, taip pat labiau skatinti Vilniaus miesto savivaldybės ir seniūnijų darbuotojus įsitraukti į projekto vykdymą. Šiame projekto vykdymo etape jau turėtų vykti saugios kaimynystės idėjų palaipsninis perdavimas gyventojų bendrijoms, jų iniciatyvumo skatinimas. Įgyvendinus šį projektą bendruomenės nariai gaus išsamią informaciją apie policijos vykdomas funkcijas saugios aplinkos kūrimo procese, jie bus supažindinti su saugios kaimynystės idėjomis ir jų praktiniu taikymu, realizavimo galimybėmis.

2009 metais tikslinga sukurti naujos socialinės reklamos bloką, pritaikytą įvairioms amžiaus grupėms, skirtą transliuoti populiariose televizijose ir radijo stotyse. Būtina atnaujinti ir įtvirtinti saugios kaimynystės ženklą kaip projekto pagrindinės idėjos simbolį.

2007 metais projekto priemonėms buvo išleista apie 40 000 Lt, 2008 metais panaudota apie 41 000 Lt. Lėšų poreikis 2009 metams, jei projektas bus vykdomas visuose apskrities teritoriniuose policijos komisariatuose apie 120 000 Lt.

 

Vilniaus apskr. VPK VTV Prevencijos skyriaus

vyresnioji specialistė                                                                                                   Rita Mišukovienė

 

Naudojami slapukai. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close